Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Νομοθεσία για τις εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών στη ΔΕ

Δείτε τη νομοθεσία για την αξιολόγηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται όλοι οι νόμοι, με τις τροποποιήσεις τους, σε αύξουσα σειρά ως προς την ημερομηνία δημοσίευσής  τους. Επιλέγοντας το σύνδεσμο, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο με τον αντίστοιχο νόμο ή να τον κατεβάσετε στο υπολογιστή σας (από το Εθνικό Τυπογραφείο).


 • 39788/Γ2/22-3-2013

 • ΦΕΚ 112/3-5-2012

 • ΦΕΚ 97/27-4-2012
 • ΦΕΚ 107/9-5-2011
 • ΦΕΚ 72/7-4-2011
 • ΦΕΚ 262/17-2-2011

 • 12075/Γ2/31-1-2011

 • 6561/Γ2/19-1-2011

 • ΦΕΚ 86/7-6-2010

 • ΦΕΚ 276/16-3-2010
 • ΦΕΚ 258/15-3-2010
 • ΦΕΚ 2544/30-12-2009

 • Φ.815.4/226/67885/Ζ1/12-6-2009

 • 25154/Γ2/5-3-2009

 • 115487/Γ2/9-9-2008

 • ΦΕΚ 82/8-5-2008
 • ΦΕΚ 81/8-5-2008

 • ΦΕΚ 61/10-4-2008

 • ΦΕΚ 102/24-5-2006
 • ΦΕΚ 65/30-3-2006

 • ΦΕΚ 272/28-11-2003

 • ΦΕΚ 226/22-12-1994
 • ΦΕΚ 60/30-4-1986

 • ΦΕΚ 129/15-5-1981

Από τον Αθανάσιο Κουτσονικόλα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου