Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Υλικό Αυτοαξιολόγησης

Σε απάντηση μηνυμάτων που έχουμε δεχθεί, για την αυτοαξιολόγηση και για το τι είναι αυτή ,γίνεται ανάρτηση υλικού. Το υλικό σε καμία περίπτωση δεν απηχεί θέσεις της ΔΑΚΕ καθηγητών.Σίγουρα όμως είναι χρήσιμο για ενημέρωση των συναδέλφων.


Από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών κ. Δημήτριο Σπαθάρα:
4. Οι 15 δείκτες της αυτοαξιολόγησης. Περιγραφή, σκοπός, ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας, μέθοδος εργασίας, διαθέσιμα στοιχεία στο σχολείο και ενδεικτικά ερωτήματα για τη διερεύνηση του κάθε δείκτη. Εκτύπωση σε 1 φύλλο (2 σελίδες) για κάθε δείκτη ξεχωριστά  

       

Φόρμα για τη σύνταξη της Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Υλικό για την Εφαρμογή της ΑΕΕ στη ΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014

2.Φόρμες για τη σύνταξη προτάσεων γενικής εκτίμησης από τις ομάδες εργασίας προς την ολομέλεια για κάθε δείκτη χωριστά.       

Τα παραπάνω έντυπα είναι σε μορφή Word και μπορείτε να τα κατεβάσετε

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014Από το παρατηρητήριο της ΑΕΕ:Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Διαδικασίες Αυτο-αξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα. Υπουργείο Παιδείας, Δικτυακός Τόπος διαβούλευσης2ο Πειραματικό Λύκειο ΑΘηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: