Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Έντυπα αδειών

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΝ. ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΝ. ΑΠΟ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ


 

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ


ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ


 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ


ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ


ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ

 

dipevath.gr

Έντυπα Γενικής Χρήσης


Μισθοδοσία

Έντυπα αδειών 
.     Άδειες Διευθυντών – Προϊσταμένων Σχ. Μονάδων προς Δ/ντή Εκπαίδευσης
.     Άδειες Εκπαιδευτικών προς τη Σχολική Μονάδα
.     Άδειες Εκπαιδευτικών προς το Δ/ντή Εκπαίδευσης
.     Άναπληρωτές ΕΣΠΑ
http://dipe.kav.sch.gr/?page_id=15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου