Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Παρατηρήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων

Μερικές   παρατηρήσεις   σχετικά με το ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων για τους υποψήφιους Διευθυντές:
1. Το ερωτηματολόγιο καταρτίζεται από συγκεκριμένες ερωτήσεις χωρίς να προτείνονται, έστω ενδεικτικά, κοινά κριτήρια διερεύνησης.  Μία κοινή βάση κριτηρίων, σύμφωνη με τη σχετική βιβλιογραφία που υποδεικνύεται έμμεσα στο ερωτηματολόγιο,  θα ήταν ένας αξιόπιστος και αντικειμενικός τρόπος να απαντηθούν τα  ερωτήματα και να μην υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες αυτών. 


Για παράδειγμα στη δεύτερη ερώτηση αναφέρεται αν ο υποψήφιος  ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος. Αλήθεια, τι ακριβώς κάνει κάποιος που ενισχύει το παιδαγωγικό κλίμα; Ποια είναι τα κριτήρια διερεύνησης αυτού;

 Μήπως κριτήρια είναι να οργανώνει ενδοσχολικές επιμορφώσεις, να επιδιώκει τη συνεργατικότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με συνεργατικές ή δειγματικές διδασκαλίες, να συγκαλεί οργανωμένους συλλόγους διδασκόντων που το κάθε μέλος είναι ενημερωμένο και προετοιμασμένο στη σχετική θεματολογία του Σ.Δ και άλλα σχετικά;  
Αν το παιδαγωγικό κλίμα μιας σχολικής μονάδας δεν ενισχύεται με αυτά που αναφέρθηκαν πώς αλλιώς ενισχύεται; Mήπως υπάρχουν και άλλες ερμηνείες; Καλό θα ήταν λοιπόν να προσδιοριστεί ο όρος "ενίσχυση παιδαγωγικού κλίματος" έτσι ώστε να  γίνουν πιο σαφή και κοινά τα κριτήρια που θα διερευνηθούν  από τους εκπαιδευτικούς.

2.Το ερωτηματολόγιο είναι κλειστού τύπου με δύο επιλογές απάντησης σε κάθε ερώτηση: 
( συμφωνώ ή διαφωνώ). Δεν υπάρχει το κουτί ''άλλο" που σε αυτό  οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να  κάνουν σύντομες παρατηρήσεις. 
Κάτι τέτοιο λειτουργεί περιοριστικά στην διατύπωση  άλλων απόψεων και παρατηρήσεων  και αποδυναμώνει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των συμπερασμάτων αλλά και την επιστημονική διάσταση του εκπαιδευτικού. 
Γενικά τα  ερωτηματολόγια κλειστού τύπου δεν προσφέρονται για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων όταν εξετάζονται ανθρώπινες δραστηριότητες και συμπεριφορές.

3.Το ερωτηματολόγιο σε  συνδυασμό  με την υποχρεωτικότητα της συμμετοχής   στην ειδική συνεδρίαση, ζητά από τους εκπαιδευτικούς να αποφανθούν θετικά ή αρνητικά, συμπυκνώνοντας   εκπαιδευτικά  χαρακτηριστικά και συμπεριφορές σε ένα  κουτάκι.

4. Δεν υπάρχει αναφορά στην Υ.Α για σχετικά στοιχεία  που να ενισχύουν/αποδεικνύουν την κρίση του Σ.Δ σε σχέση με τα ερωτήματα.  

5.Μέσα από το ερωτηματολόγιο διαμορφώνεται  περιορισμένα το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία που συντάχθηκε.  Ενώ αναδεικνύονται κάποια χαρακτηριστικά, παραλείπονται αρκετά άλλα. 

fresh-education

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου